Styrelse och Stadgar


(ledamot) 
 

 

Styrelsen 2016-2017 
Yvonne Strömberg
Ekensbergsvägen 23 (ordförande) 
073-714 08 58 (18–21 vardagar)
Ann Grundström, Gröndalsvägen 212 (sekreterare)
 
Mats Bigner, Gröndalsvägen 188 (kassör)
 
Wojciech Wondell, Gröndalsvägen 212 (ledamot)
 
 
Tom  Gustavsson
Gröndalsvägen 196 (ledamot)

Edwin Bron
Gröndalsvägen 188 (ledamot)
Bo Björkqvist
Gröndalsvägen 202 (suppleant)
Shahin
 
 
 
 
 
 
Shahin Aeinehband
Gröndalsvägen 210 (suppleant)

Mats Blacker
Gröndalsvägen202
(ledamot)

Revisorer
Ulrica Moraeus
Gröndalsvägen 186, (intern)

Per Engzell
Engzells revisionsbyrå AB, Danderyd (auktoriserad)

 

Valberedningen

Valberedningen är föreningens organ som bland annat nominerar styrelseledamöter och revisor samt föreslår arvode till dessa.

Jan-Åke Sjörén, Gröndalsvägen 186 (sammankallande)
Thorbjörn Spängs, Gröndalsvägen 212
Anette Smedberg, Gröndalsvägen 202

 


Sammanträden

Ordinarie styrelsesammanträden hålls första måndagen varje månad.


  Stadgar
 Här finner du information kring föreningens stadgar.
 Stadgar (2015-05-21)
 

 Kansli

Gröndalsvägen 190
117 69 Stockholm
Hemsida: brfstapelbädden7.se
När du vill kontakta styrelsen kan du lägga ett meddelande i föreningens brevlåda på Gröndalsvägen 190 (vid Varvseken) - eller mejla här:

 

Ditt namn

Din e-post

Din hemsideadress

Ditt meddelande

Bilden: Stockankare, 392 kg, bärgades ur Mörtviken år 1998. Ankaret är placerat mitt i "byn" som ett minne från varvsepoken i Ekensberg.

Stadgar Brf Stapelbädden 7

(Antagna första gången den 4 december 2006. Reviderade/ändring i § 10 enligt beslut vid extra föreningsstämma 9 april 2008, i § 8 enligt stämmobeslut 2011 och 2012 samt en mer genomgripande uppdatering antagna vid stämmor 26 mars resp 21 maj 2015).

Registreringsbevis/organisationsnummer.