BRF Stapelbädden 7

Styrelsen 2018-2019

Hans Rohlin - Ordförande (Gröndalsvägen 202)
Tom Gustafsson - Kassör (Gröndalsvägen 196)
Edwin Bron - Driftansvarig (Gröndalsvägen 188)
Mats Blacker - Ledamot (Gröndalsvägen 202)
Wojciech Wondell - Ledamot (Gröndalsvägen 212)

Bo Björkqvist - Suppleant (Gröndalsvägen 202)
Staffan Rådelius - Suppleant (Ekensbergsvägen 23)
Johan Mårtensson - Suppleant (Gröndalsvägen 210)

Klicka här för att kontakta styrelsen.

Sammanträden

Ordinarie sammanträden hålls första måndagen i varje månad.

Stadgar

Föreningens stadgar hittar du här.

Revisorer

Ulrika Moraeus - Internrevisor (Gröndalsvägen 186)
Per Engzell - Auktoriserad revisor (Engzells Revisionsbyrå AB)

Valberedning

Valberedningen är föreningens organ som bland annat nominerar styrelseledamöter och revisor samt föreslår arvode till dessa.

Jan-Åke Sjörén - Sammankallande (Gröndalsvägen 186)
Thorbjörn Spängs (Gröndalsvägen 212)
Mats Bigner (Gröndalsvägen 196)