Brandsäkerhet

För att vi alla ska ha en trygg och bra hemmiljö krävs att alla sköter sitt vad gäller brandsäkerhet. Nedan är en bra instruktion till hur det bör vara hemma hos dig:

Vi tillåter inte kolgrillar på balkonger p.g.a. brandsäkerhet. Gäller ej uteplatser. Det är däremot tillåtet med elgrill och gasolgrill med gasflaska om max 26 liter (P11) om balkongen inte är inglasad. Är balkongen inglasad så räknas den som del av lägenheten och då får gasolflaskan max vara av storleken 5 liter i enlighet med gällande brandskyddsregler från MSB

Pga brandfara och fri väg ut vid utrymning ska trapphus och korridorer hållas tomma. Dörrmattor, skoställ, cyklar mm får inte finnas i trapphus.