BRF Stapelbädden 7

Revisorer

Ulrika Moraeus - Internrevisor (Gröndalsvägen 186)
Per Engzell - Auktoriserad revisor (Engzells Revisionsbyrå AB)


Valberedning

Valberedningen är föreningens organ som bland annat nominerar styrelseledamöter och revisor samt föreslår arvode till dessa.

Jan-Åke Sjörén - Sammankallande (Gröndalsvägen 186)
Thorbjörn Spängs (Gröndalsvägen 212)
Mats Bigner (Gröndalsvägen 196)