BRF Stapelbädden 7

Årsmöten

2018

Föreningsstämman hölls den 17 maj i Varvsekens lokal. 39 medlemshushåll var närvarande, och fyra fullmakter. Kassören Mats Bigner och suppleanten Shahin Aeinehband hade valt att avgå. Yvonne Strömberg valdes till ordförande fram till 2019 och Tom Gustavsson valdes till kassör fram till 2020.

Stämmoprotokoll och årsredovisning laddas upp inom kort.


2017

Föreningsstämman hölls den 18 maj i Varvsekens lokal. 48 medlemshushåll var närvarande, varav tio inkluderade fullmakter. En person hade valt att avgå vid stämman och två nya valdes in. Yvonne Strömberg valdes till ordförande fram till 2018, Mats Bigner fortsätter som kassör fram till 2018.

Stämmoprotokoll

Årsredovisning 2016


2016

Föreningsstämman hölls den 11 maj i Varvsekens lokal. 42 medlemmar var närvarande (36 röstberättigade). Tre personer hade valt att avgå vid stämman, två nya valdes in. Yvonne Strömberg valdes till ordförande fram till 2018, Mats Bigner fortsätter som kassör fram till 2017.

Stämmoprotokoll

Årsredovisning 2015


2015

Föreningsstämman hölls den 21 maj traditionellt i Varvsekens lokaler. Drygt 40 lägenheter var närvarande vid stämman. Tre nya ledamöter/suppleanter valdes in.

Stämmoprotokoll

Årsredovisning 2014


2014

Föreningsstämman hölls den 7 maj i Varvsekens lokaler. Ett 50-tal lägenheter var närvarande. Yvonne Strömberg valdes till nyordförande efter Jan-Åke Sjörén som avböjt omval. Styrelsen utökades med en person. Även en ny valberedning utsågs. 

Stämmoprotokoll

Årsredovisning 2013


2013

Stämman hölls tisdagen 7 maj. Ett 40-tal lägenheter var närvarande.

Stämmoprotokoll

Årsredovisning 2012


2012

Stämman hölls den 9 maj. 46 lägenheter (ett 60-tal medlemmar) var representerade av 117 lägenheter. Omval och nyval till styrelsen. Ny extern revisor och stadgeändring framgår av stämmoprotokollet.

Stämmoprotokoll

Årsredovisning 2011


2011

Årets stämma ägde rum 9 maj och blev relativt välbesökt. Röstlängden upptog 52 lägenheter av 114.

Stämmoprotokoll

Årsredovisning 2010


2010

Vid årets stämma som hölls 6 maj var 47 av 112 medlemmar närvarande.

Stämmoprotokoll

Årsredovisning 2009


2009

Vid stämman den 9 mars var ett 40-tal medlemmar närvarande.

Stämmoprotokoll

Årsredovisning 2008