BRF Stapelbädden 7

Tvättstugor

Föreningens medlemmar har möjlighet att utnyttja två gemensamma tvättstugor. Tvättstugorna ligger på Ekensbergsvägen 21 och på Gröndalsvägen 202. Tvättstugorna är avgiftsfria.

I tvättstugorna finns maskiner för fin- och vittvätt samt maskiner för grovtvätt. Maskinerna är utrustade med centrifug. I utrustningen ingår torkskåp samt mangel.

Endast flytande tvättmedel får användas i maskinerna!

Öppettider för tvättstugorna är måndag - söndag 07.00-22.00.

Bokning sker i tvättstugornas entréer med särskild nyckel.

Ni som bor i portarna Gröndalsvägen 186 och 188 samt Ekensbergsvägen 21 och 23 har tillgång till tvättstugan på Ekensbergsvägen 21, och övriga, det vill säga boende på Gröndalsvägen 196 - 212 har tillgång till tvättstugan på Gröndalsvägen 202.

Skulle du tappa din tvättstugenyckel kan en ny beställas genom styrelsen. En mindre avgift (200 kronor) tas ut för den nya nyckeln. (Prisuppgift aktuell 2017-01-01).


Bokningstider måndag-söndag

07.00-10.00

10.00-13.00

13.00-15.00

15.00-18.00

18.00-21.00

(OBS! torkskåp och tumlare kan användas en timme efter sista bokningstid).

Ordningsregler: Finns uppsatta i tvättstugan. Om vi följer anvisningarna i tvättstugan så går arbetet lättare och våra maskiner håller längre och fungerar bättre.

OBS! Mattor får inte får tvättas i tvättmaskiner avsedda för hushållstvätt.

Naturligtvis gör vi rent efter oss. Då blir tvättstugan trevligare att använda för din granne.

Kontakta styrelsen om något inte fungerar.

Tvättstugorna städas på tisdagar.