BRF Stapelbädden 7

Nycklar och lås

Låssystemet till våra allmänna utrymmen heter Assa Twin Combi 4800. Det är ett patentskyddat system där nyckelkopiering, service med mera endast får skötas av utvalda certifierad låsmeder, i vårt fall Bysmeden. 

Nya och extra nycklar kan beställas hos Bysmeden mot uppvisande av legitimation samt att man finns med på en av Brf Stapelbädden 7 upprättad lista. Detta för att minska möjligheten till obehörig kopiering.

Bysmeden - närmaste kontor finns på Elektravägen 22, Hägersten. 

Låssystemet i våra tvättstugor och garage är helt separat och ingår inte i detta låssystem. Låsen till tvättstugor öppnas med en särskild plastbricka medan din portnyckel går till föreningens grovsopanläggning. 

Skulle du tappa din garage eller tvättstugenyckel kan en ny beställas genom styrelsen. En mindre avgift (200 kronor) tas ut för den nya nyckeln. (Prisuppgift aktuell 2017-01-01).

Samtliga entréer är försedda med kodlås. Kodlåsen fungerar både med en intern kod och med så kallade IR-nycklar (används av post och tidningsbud). Byte av kod sker lokalt i varje port av husombud vilket innebär att koderna varierar mellan portarna