BRF Stapelbädden 7

Internet, TV, telefoni

Varje lägenhet i föreningen har ett fibernät för data-, tv- och telefonitrafik indraget.

Kommunikationsoperatör i föreningens fibernät är företaget Ownit.

Detta innebär ett obligatoriskt påslag på månadsavgiften om 150 kr per månad för bostadsrättsinnehavare. I detta ingår en Internetuppkoppling på 100/100 Mbit.

För hyresgäster har ett påslag om 45 kronor gjorts på månadshyran (för fiberinstallationen). 105 kr per månad tillkommer om man vill nyttja internetuppkopplingen.

Såväl hyresgäster som bostadsrättsinnehavare kan kontakta Ownit för ytterligare tjjänster (TV och telefoni), men detta faktureras då separat.


Kontakt med Ownit kan tas på:
vardagar mellan kl 08.00-22.00
helger mellan kl 10.00-19.00

Telefon: 08-525 07300
E-post: info@ownit.se

Hemsida: http://www.ownit.se

Föreningen har även ett gammalt avtal och anslutning för TV genom ComHem. Det avtalet finns kvar ytterligare ett antal år.