BRF Stapelbädden 7

Trädgårdsgruppen

Våra gårdar är också våra gemensamma utrymmen. Låt därför till exempel inte barnens leksaker, cyklar med mera bli liggande. Låt inte heller husdjuren förorena i rabatter eller på lekplatser.

Gårdarna får användas för privata arrangemang. Det är viktigt att vi visar varandra hänsyn och inte stör. Informera gärna i förväg. Marschaller ska placeras så att de inte ger upphov till sotfläckar eller på annat sätt skadar fasader eller gårdsbeläggningar. 

Matning av fåglar är inte tillåten inom fastigheten på grund av att matrester riskerar att locka till sig råttor eller andra skadedjur.

Kontakt

Sammankallande för trädgårdsgruppen är Britt Sundberg, Gröndalsvägen 196. Hon nås på mail (britt.sundberg52@gmail.com).

Kontaktuppgifter för hela trädgårdsgruppen hittar du här.