BRF Stapelbädden 7

Miljöhuset

Föreningens medlemmar och hyresgäster har tillgång ett miljöhus (placerat i den lilla gula tegelbyggnaden vid infarten till garaget) på Gröndalsvägen 200.

Miljöhuset är avsett för grovsopor från egna bostaden.Utanför miljöstugan finns även insamlingsbehållare för dagstidningar samt behållare för glasburkar och tomflaskor.

För att komma in i miljöhuset använder du din portnyckel, det vill säga samma nyckel som går till våra entréer. Om du har problem med att komma in eller om något annat inte fungerar, kontakta styrelsen eller skriv en lapp och lägg den i föreningens brevlåda på Gröndalsvägen 190.

Sopor i miljöhuset hämtas av Sita.


Sopnedkast

Trapphusens sopnedkast får endast användas för sedvanligt hushållsavfall. Se till att soppåsarna är väl förslutna så att inte matrester sprids i soptrumman och i soprummet. Pressa inte ner överfulla påsar då dessa lätt fastnar i trumman. Lägg inte vassa föremål i soppåsen så att någon kan komma till skada.


Att tänka på

Det är viktigt att du följer de anvisningar som finns i miljöhuset när det gäller hur saker ska sorteras och vad som får lämnas där. Felsortering blir både en miljö- och ekonomisk belastning. ”Sopgubbarna” tar inte med det du lämnat eller debiterar föreningen höga kostnader.  

Den som inte följer reglerna för miljösorteringen och föreningen får kännedom om det, kommer att debiteras de extra kostnaderna.

Här är exempel på vad som får kastas
Mindre elavfall, glödlampor och småbatterier. Pappkartonger (isärtagna), plast- och plåtburkar och annat mindre metallavfall,  trasiga leksaker, gamla möbler, mattor och annat brännbart.

Här är exempel på vad som inte får kastas 
Vitvaror som kyl- och frys, tvätt- och diskmaskiner, spisar. Bildäck, bilbatterier och andra bilvårdsrester, giftiga och hälsovådliga produkter.

Det är heller inte tillåtet att lämna läkemedel och mediciner. (Lämnas till Apoteket).

Sprängämnen lämnas till polisen.

När du bygger om/renoverar 
Det mesta som blir över efter en renovering/ombyggnation hamnar i kategorin av skräp som inte får lämnas i grovsoprummen, s.k. byggavfall. Exempel på byggavfall är gips, plankbitar, kakel/klinker, vvs-avfall, täckpapper, färgburkar, limrester. Denna typ av skräp måste lämnas vid en av kommunens återvinningscentraler. 

Här kan du läsa mer om vart du vänder dig med dina grovsopor och hur du källsorterar:

http://www.stockholm.se/ByggBo/Avfall-och-atervinning/