BRF Stapelbädden 7

Garaget

Garaget på Gröndalsvägen 200 ägs och drivs av Brf Stapelbädden 7. Avgiften är för närvarande 750 kronor per månad för de som är boende i föreningen. För utomstående läggs moms på beloppet. (14-11-03)

I garaget finns omkring 200 p-platser. Idag har föreningen inga lediga platser till garaget, utomhus-parkeringen eller förråd. För att ställa sig i kö kan man lämna en intresseanmälan, antingen till vårt kansli i Varvseken eller i brevlådan utanför, Gröndalsvägen 190.

Tillträde till garaget sker genom särskild nyckelbricka som erhålls genom föreningen. Förlorad nyckel anmäls och ersätts med en ny mot en mindre kostnad.

Under 2009 och 2010 genomgick garaget en omfattande renovering. Bland annat bilades dålig betong bort och ersattes med ny. Avloppsbrunnar förbättrades och flyttades, utrymmet målades och belysning byttes.

Parkeringsutrymmet är enbart avsett för bil/mc och garaget får inte användas för däckförvaring, uppställning av skåp eller annan förvaring. Det av yttersta vikt att ingen olja spills eller läcker ut på golven då detta förstör det tätskikt som lagts. Inget oljebyte får heller ske i garaget.

Ta del av reglerna för garaget här.

Vid fel i garaget, kontakta Edwin Bron på 070-172 70 60.

Parkeringsplatser

Stapelbädden 7 disponerar ett antal parkeringsplatser som kan hyras. De är belägna vid Gröndalsvägen 212 och vid vår garageinfart, Gröndalsvägen 200. I första hand tilldelas p-platserna de boende i Brf Stapelbädden 7. Avgiften är för närvarande 400 kronor per månad.

Gästparkering

Ett begränsat antal betalplatser finns vid Ekensbergsvägen 21–23. Kostnad: 5 kronor/timme eller 40 kronor/dygn.