BRF Stapelbädden 7

Garaget

Avtalsvillkoren för p-plats i föreningens garage hittar du här.

Garaget på Gröndalsvägen 200 ägs och drivs av Brf Stapelbädden 7. Avgiften är för närvarande 800 kronor per månad för de som är boende i föreningen. För utomstående är kostnaden 1000 kronor per månad, moms tillkommer.

I garaget finns omkring 200 p-platser. Idag har föreningen inga lediga platser till garaget, utomhus-parkeringen eller förråd. För att ställa sig i kö kan man lämna en intresseanmälan, antingen till vårt kansli i Varvseken eller i brevlådan utanför, Gröndalsvägen 190.

Tillträde till garaget sker genom särskild nyckelbricka som erhålls genom föreningen. Förlorad nyckel anmäls och ersätts med en ny mot en mindre kostnad.

Parkeringsutrymmet är enbart avsett för bil/mc och garaget får inte användas för däckförvaring, uppställning av skåp eller annan förvaring. Det är av yttersta vikt att ingen olja spills eller läcker ut på golven då detta förstör det tätskikt som lagts. Inget oljebyte får heller ske i garaget.

Vid fel i garaget, kontakta Edwin Bron på 070-172 70 60.

Ordningsregler för garaget

Den som inte följer ordningsreglerna enligt nedan och enligt avtal riskerar att få sitt hyresavtal uppsagt

 • Enligt avtal får bara ett fordon vara uppställt per parkeringsplats
 • Fordon får bara vara uppställt på anvisad parkeringsplats
 • Inga föremål, t.ex däck eller städutrustning, får finnas på parkeringsplatsen eller i dess närhet
 • Ej trafikdugliga fordon får inte vara uppställda på parkeringsplatsen
 • Om fordon läcker olja ska skydd för golvet anbringas
 • Vid in- och utpassage ska dörrstängning kontrolleras
 • När städning är påkallat ska parkeringsplatsen vara tom
 • Bara den som hyr parkeringsplats får tvätta sitt/sina fordon i tvättdelen
 • Skräp, cigarettfimpar och snus får inte kastas på golvet
 • I soptunnorna vid tvättdelen får inte material som kan sopsorteras kastas, t.ex. plastdunkar, större kartonger o.s.v.
 • Alla med hyresavtal ska ha lämnat kontaktuppgifter till hyresvärden, BRF Stapelbädden 7

Parkeringsplatser

Stapelbädden 7 disponerar ett antal parkeringsplatser som kan hyras. De är belägna vid Gröndalsvägen 212 och vid vår garageinfart, Gröndalsvägen 200. I första hand tilldelas p-platserna de boende i Brf Stapelbädden 7. Avgiften är för närvarande 400 kronor per månad för de som är boende i föreningen. För utomstående läggs moms på beloppet.

Gästparkering

Ett begränsat antal betalplatser finns vid Ekensbergsvägen 21–23. Kostnad: 10 kronor/timme eller 50 kronor/dygn.