BRF Stapelbädden 7

Våra grannar i Ekensberg


BRF Ekensbergs Udde (Gröndalsvägen 157-183)

Ordf: Thorbjörn Persson 
E-post: info@ekensberg.org
Hemsida: http://www.ekensberg.org


BRF Stapelbädden 5 (Gröndalsvägen 164-182, Ekensbergsvägen 3-17)

Ordf:  Stig Melin
E-post: info@stapelbadden5.nu
Hemsida: http://www.stapelbadden5.nu


BRF Stapelbädden 6 (Gröndalsvägen 184)

Fd "Vita Huset"

Q Living AB  har köpt vita huset. Bolaget har återskapat 1700-talskänslan i det anrika huset. Tre brf-lägenheter  ingår i fastigheten, en per våningsplan.

Ordf:  Göran Ingemar Berlander
Hemsida: http://www.solidinfo.se/foretag/bostadsrattsforeningen-stapelbadden-6


BRF Flytdockan 1 (Gröndalsvägen 141-149)

Ordf: Bengt Hultman
E-post: styrelsen@flytdockan1.se
Hemsida: http://flytdockan1.se


BRF Gröndalssundet (Gröndalsvägen 214-216)

Ordf: Monica Lagnetoft                                   
E-post: monica.lagnetoft@me.com        
Hemsida: Brf Gröndalssundet


Ekensbergs Båtsällskap

Ekensbergs Båtsällskap är en ideell förening förpersoner med större eller mindre segel- eller motorbåtar. 

EBS omsätter en kvarts miljon kronor om året och klubben har omkring 115 båtägare.

Hamnkapten: Anders Carlsson
Tel: 073-745 27 98

Ordförande: Jan Ridderwall
Tel: 0721-87 90 26

E-post: hamnkapten@ekensbergsbs.se
Hemsida:http://www.ekensbergsbs.se


Varvseken

Varvseken är en intresseförening med egen gemensamhetslokal som går att hyra för privata fester, konferenser, föreningsmöten och andra sammankomster.

Varvseken arbetar även bland annat  med att främja "Varvets" br-föreningars intressen gentemot Stockholms stad.

Brf Stapelbädden 7 bidrar ekonomiskt till Varvsekens verksamhet.

Gröndalsvägen 190
Kontaktperson: Lennart Sundin

Mobil: 0708-70 51 60
Hemsida: http://www.varvseken.se