Ordföranden har ordet


 

 

 

 

 

 

 

 

Yvonne Strömberg

Ordförande Brf Stapelbädden 7
(vald första gången vid föreningsstämman 2014) 
DECEMBER 2016
 
”I'm dreaming of a white christmas” 
Irvin Berlins sångtext handlar om drömmen om en vit jul precis som den var förr. Kanske får vi uppleva en vit jul i år, kanske inte. Snön lyser upp så gör även alla ljusstakar, julstjärnor och ljusslingor som tändes kring första advent. 

 

Nu är vi i december och på det nyss avslutade styrelsemötet har budgeten för 2017 antagits. Föreningens ekonomi har förbättrats avsevärt tack vare ränteläget och omlagda lån. Därför kan vi från och med april sänka avgifterna med 9 %.

 

Vi var under några år tvungna att höja ganska rejält och nu är situationen för tillfället annorlunda. Vi kommer att göra förbättringar i garaget och höjer därför hyrorna för parkeringsplatserna med 50 kr per månad för bilplats. För MC-plats och familjeplats blir höjningen mindre.Under nästa år byter bland annat två hissar.

En fråga som varit aktuell för styrelsen under sommar och höst är hur vi kan öka trafiksäkerheten i föreningen. Det har flyttat in många barnfamiljer och många bilister kör alldeles för fort. Vi har satt upp skyltar kring hastighet och lekande barn. I vår kommer det, i samband med renoveringen av tvätthallen, att anläggas gupp utmed Gröndalsvägen 202–212.

Det är inte bara på gatan som säkerheten behöver bli bättre utan även i garaget. Vi kommer att sätta upp speglar i garaget för att underlätta sikten, även en spegel utanför. Har du bil där – tänk på att hålla låg hastighet. Det har varit flera incidenter på grund av för hög hastighet.

Sedan förra informationsbrevet har en av våra hyresrätter sålts och några bostadsrätter bytt ägare. Vi hälsar nya medlemmar välkomna till föreningen och vår gemenskap. Vi har på våra städdagar hjälpts åt att göra fint på våra gårdar och passat på att grilla och umgås. Ett område med god kontakt grannar emellan är trivsamt och säkrare.
 
Under sommaren som gick lejde vi dock bort vattningen och gräsklippningen på våra gårdar. Samtidigt fick vi våra utemöbler renoverade. Vi kommer även under nästa sommar att leja bort vattning och gräsklippning.
 
Har du inte möjlighet att komma på vår ”glögginfo” är du alltid välkommen att kontakta styrelsen med frågor – små eller stora.
Vi har som regel bemanning i föreningens lokal Gröndalsvägen 190 på vardagar mellan kl. 9.00–15.00 och du kan alltid ringa eller mejla mig.
 
God fortsättning på julförberedelserna!

Yvonne Strömberg

Ordförande

073-714 08 58 vardagar 18.00–21.00, (helger flexibelt
)
yvonne.stromberg@hotmail.com

 


 

JULI 2016
 
Äntligen bättre räntor
Vi har nu med hjälp av Svenska Bolån förhandlat fram nya lånevillkor för föreningens lån. Vårt stora bundna lån på 35 miljoner förfaller och vi sänker räntan på lånet från ca 5,82 procent (den s.k. Swappen upphör) till 1,07 procent på under fyra år. Det kommer att ge föreningen en betydligt bättre ekonomi.
Vårt andra lån på 15 miljoner tar vi kortare löptid på till en ränta om 0.59 procent.
Vi har amorterat 8 miljoner den senaste tiden och har förhoppningar på att amortera ytterligare några miljoner inom en snar framtid. Det hänger på om vi får bygglov till att omvandla en lokal på Gröndalsvägen 186 till lägenhet, renovera den för att sedan sälja.
 
Trädgårdarna får ytterligare omsorg
Vi gör flera av oss en stor insats på våra städdagar för att hålla våra gårdar fina. Men ibland räcker det inte till. Föreningen har därför anlitat NBF Service för att hjälpa till med skötseln av trädgårdarna under sommaren och för att renovera våra trädgårdsmöbler.
De två unga herrarna, Vlad och Robin, som jobbar med gräsklippning, vattning, slipning och lackering av våra möbler gör ett fantastiskt bra arbete. För att de skall hinna med att renovera alla 42 möbler är det till stor hjälp om du fortfarande kan göra en insats på din innergård, till exempel rensa ogräs och vattna vid behov. Ju mer vi hjälps åt desto större chans att de hinner med alla möblerna.
 
Barn är mjuka, bilar är hårda
Ibland kör boende i området fortare än vad som är tillåtet – 30 km i timmen – det är inte bra. Vi har fått många mycket unga boende i vår förening i och med att vi skapade nya lägenheter där dagcentret låg tidigare. Barn kan vara ganska oberäkneliga och kör man dessutom för fort kan olyckan vara framme. Därför har vi satt upp skyltar om ”lekande barn” och ”30 km” längs med Gröndalsvägen 196–212 och vi planerar för att skapa ytterligare ett ”gupp” för att få ner hastigheten på vägen.
 
Efter sommar kommer höst och sedan vinter
Föreningen har under två vintrar arbetat för att justera flödet i vårt värmesystem. Det är nu klart och inför kommande vinter bör alla bostadsrättsinnehavare kontrollera och eventuellt byta tätningslisterna i fönster – och framför allt – vid balkongdörrarna. Många gånger är det där det är kallras.
 
Akut brist på gult tegel
Som många har noterat monteras en del av muren vid Gröndalsvägen 186 ner. Det är för att föreningen behöver tegel till att laga igensatta dörrar till tidigare så kallade lägenhetsdaghem. Ombyggnaden och stängningen av dörrar med spånskivor, vilka nu ruttnat, gjordes av Stockholmshem. Vi har även ett antal uteplatser där teglet skadats. Det går idag inte att få tag i liknande tegel som husen har som fasad. Även grannföreningen Stapelbädden 5 har fått montera ner en mur för att få tillgång till det gula teglet.
 
Styrelsen önskar alla en fortsatt trevlig sommar och är det något du undrar över hör av dig.
 
Yvonne Strömberg
ordförande Brf Stapelbädden 7
 

 
JUNI 2016
Styrelsen önskar alla i föreningen en trevlig sommar!!
Det är inte alla dagar som sommaren visar sig från sin bästa sida. Det har de senaste veckorna växlat mellan riktig högsommarvärme, för att dagen därpå termometern med nöd och näppe kommer över tio-strecket. Men vi har trots allt långa ljusa kvällar och värmen kommer nog lite mer beständigt framöver.

 

Skötsel av våra gårdar

Som förening med stora och fina gårdar är det en hel del att sköta om. För första gången är vi i igång med att köpa in tjänster för gräsklippning, vattning och ogräsrensning under den period då många av oss har semester och är bortresta. Det är föreningen stabilare ekonomi som gör det möjligt. Vi har också behov av en uppfräschning av våra trädgårdsmöbler. Det ligger också i planen. Hur det i slutändan kommer att bli är inte klart. Vi har ju inte obegränsade resurser, även om de är bättre än tidigare.

 
Asfalteringen i tvätthallarna
Asfalteringen av tvätthallarna har tillfälligt avstannat och den sista av dem kommer att iordningsställas under hösten. Asfalteringsarbetet, med förarbete, tog företaget längre tid än planerat. Den hall som var i sämst skick är dock åtgärdad.
 
Barn är mjuka – bilar är hårda
Det är flera bilförare som kör i alldeles för hög hastighet längs med Gröndalsvägen. Vi har många små och mjuka barn att vara rädd om. I samband med arbetet i tvätthallarna undersöker vi möjligheten s bättra på det gupp som finns utanför Miljöstugan. Vi undersöker även möjligheten att skapa ytterligare ett farthindrande gupp. Styrelsen har satt hittills upp en skylt om ”lekande barn” och ytterligare en är beställd.
 
 
 
 

 

Vattenskadan

Som många känner till drabbades föreningen av en vattenskada i maj. Saneringsarbetet pågår, men det är ett långdraget arbete med att återställa hos dem som blev drabbade. Den 45 gradiga rörkrök som hittades är åtgärdad. I den hade nedspolat hushållspapper samlats. Vi vill påminna om att endast toalettpapper, förutom ”ettan och tvåan” får spolas ner i toaletterna.
 
Säkerhet vid längre frånvaro från lägenheten
Om olyckan skulle vara framme när du är borta från din lägenhet under en längre tid, är det bra om styrelsen har information om var reservnyckel till din lägenhet finns. Du kan ha den hos en granne, hos vänner eller lämna den till styrelsen. Lämna information så att vi vet.
 
Renovering i lägenheterna 
På annan plats här på hemsidan kan du läsa om när störande arbete för ske vid renoveringar. Där kan du också läsa om vilka regler som gäller vid renovering av våtutrymmen.

Anvisningar angående bostadsrättsinnehavares renoveringar och ombyggnationer av lägenhet

 
 
Nu tas föremålen bort
Information om att föremål inte får placeras i allmänna utrymmen av skälen: brandsäkerhet, försvårande av städning och allmän trivsel har gått ut under maj. Nu kommer föremålen att plockas bort. Det kommer även ske med övergivna cyklar under städdagen. Läs mer på information i portarna.

 

Vi ses på städdagen söndagen den 19 juni!
Även om vi kommer att leja bort en hel del av skötseln av våra gårdar under sommaren behöver vi göra en insats innan det är klart. Inte minst är det viktigt för gemenskapen – så väl mött till städning, röjning och god samvaro.
 
Styrelsen önskar alla en trevlig sommar och är det något du undrar över hör av dig.
 
Yvonne Strömberg
ordförande Brf Stapelbädden 7

 


 

MAJ - DU VACKRA MAJ

 

Miljöstugan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miljöstugan är en möjlighet för oss alla att försöka minska den miljöpåverkan som förpackningar med mera har. Genom att sortera rätt i kärlen kan mycket av materialen återvinnas och vi bidra till en miljövänligare hantering. 

Sedan kameror installerats i Miljöstugan har till de flestas glädje sorteringen och ordningen blivit mycket bättre. Fortfarande fungerar inte sorteringen helt optimalt. Läs på anslagen vad som ska slängas var. Är du osäker är det bästa att lägga föremålet i ”grovkärlen”. Nya och tydligare anslag är införskaffade och kommer att sättas upp.

Portombud

Nu drar arbetet igång med att aktivera ”gamla” portombud och ersätta de som eventuellt har flyttat. Ett portombud kan ha flera uppgifter och vilka de är ska AnnaCarin Heller, ledamot i styrelsen, och Göran Israelsson som varit ett engagerat portombud i 21:an vaska fram vid en första träff under vecka 19 med gamla och nya portombud.

Förmål placerade i allmänna utrymmen

Styrelsen har vid flera tillfällen påpekat det olämpliga i att placera föremål i allmänna utrymmen som källare och våningsplan. Det kan få allvarliga konsekvenser vid händelse av brand och andra skäl till utrymning. Föremålen försvårar även städarbetet i våra trapphus.

Alla föremål ska tas bort i de allmänna utrymmena senast den 31 maj. Därefter kommer styrelsen att ombesörja borttagandet. Vi kommer att förvara föremålen under sex månader sedan kommer de att kasseras.
 
Cyklar utan ägare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det är fullt av cyklar i våra förråd som verkar övergivna eller som har ersatts av en nyare modell. Märk upp din cykel med ditt namn. Vid nästa städdag den 19 junikommer omärkta cyklas att tas bort ur förråden. Dessa kommer sedan förvaras under sex månader för att sedan kastas.

Det här tiderna gäller för störande arbeten
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


Eftersom vi bor i flerfamiljshus behöver vi visa hänsyn mot varandra och tänka på vad som kan vara störande för våra grannar. Det har varit otydligt kring när störande arbeten vid renoveringar får ske och ett förtydligande behövs.
De här tiderna gäller i vår förening:
Störande renoveringsarbeten som bilning, slipning, golvläggning, nedtagning av mellanväggar och kakel med mera får bara ske vardagar mellan kl. 9.00–17.00

Mindre störande arbeten som exempelvis upphängning av tavlor eller en hylla får ske vardagar mellan kl. 8.00–20.00 och helger mellan kl. 10.00–17.00

Renovering i tvätthallen

Golvet i garagets tvätthall har fått gropar och sprickor i asfalten och ny asfalt kommer att läggas på. Under asfalteringen kommer tvätthallen att stängas av under några dagar. Vi återkommer med information om dagar och tider. 

APRIL 2016 - ÄNTLIGEN VÅR!

Välkommen på årets första städdag nu på söndag den 17 april. Vi ska bland annat städa våra innergårdar, ta fram utemöbler, sopa undan löv och så ska vi ha några trevliga arbetstimmar tillsammans.

Efter avslutat arbete ses vi på den återkommande grillningen med god samvaro.

I samband med vår och städning brukar många av oss putsa sina fönster.

Ta tillfället i akt och se över dina tätningslister i fönster, balkongdörr och även ytterdörr. Jag har själv bytt lister vid balkongdörren och vid ytterdörren. I år ska jag kolla mina fönsterlister. Alla tätningslister mister sin isolerande förmåga efter en tid.

När våren kommer börjar vi också använda våra cyklar, men många cyklar tas aldrig i bruk då de är till synes övergivna. Sådana cyklar ställer till problem då de tar upp utrymme. Märk därför din cykel med namn. Vi kommer att plocka bort "övergivna" cyklar från cykelförråden.

 

Vi ses på städdagen!
Yvonne Strömberg

 ordförande


JANUARI 2016

I november hade vi rörstopp i sopsugen i huskroppen Gröndalsvägen 210/212 och företaget Envac Service fick rycka ut och akut rensa stoppet. Kostnad: 19 000 kr + moms, det vill säga 23 750 kr. 

SKåp

Det var "grovsopor" som kastats ner och blockerade rören. På bilden från Envac kan du se vad som bland annat kastats ner - ett mindre skåp! Jag vet inte hur den som kastade ner grovsoporna tänkte, men klart är att det inte är likadant som jag och de allra flesta tänker.
Personligen skulle jag gått till miljöstugan där vi har särskilda kärl för föremål av den här karaktären. 
Vi har miljöstugan för att  återvinna så mycket som möjligt, för miljöns och våra barns framtid, och för att underlätta för oss att bli av med mindre grovsopor.
Det är inte roligt att vi behöver använda föreningens, det vill säga dina och mina pengar, till insatser av det här slaget. Nästan 24 000 kronor som vi kunde använt bättre. 
Jag vill passa på  att påminna om att sopnedkasten endast är till för matavfall och exempelvis blöjor. Andra föremål ska lämnas i miljöstugan, eller om så krävs, köras till återvinningen.
 
Det vilar ett ansvar på alla medlemmar att dessa regler efterlevs. 
 
/Yvonne Strömberg, ordförande

                                                        


JUNI 2015 

Årsstämman
Föreningens årstämma genomfördes den 21 maj. Vid stämman beslutades bland annat genom en andra dragning om nya stadgar för föreningen. Läs gärna igenom våra nya stadgar. Fråga kring anläggande av uteplats vid rönte stort engagemang bland mötesdeltagarna. Det höjdes röster för och emot. Stämman beslutade dock att tillsyrka motionen om ny uteplats under särskilda villkor.

Lokalen uthyrd
Lokalen som stått tom sedan september 2014 är nu uthyrd.  Nya hyresgäster är föreningen KONSTilleri som kommer att bedriva konstnärlig verksamhet i ”kooperativ form” i lokalerna. De har även planer på prova-på verksamhet. Vi ser fram mot en för området berikande verksamhet och önskar konstföreningen lycka till.

Garaget garaget
Garaget kommer att städas den 23/6 kl. 7.00. Alla med bilar i garaget ombeds att försöka ta med sig bilen till arbetet eller till sommarstugan. Den som måste ha bilen kvar bör låna sopen som finns bredvid tvätthallen och sopa ut grus och skräp i gångarna.

Det är kö till vårt garage och vi för närvarande inga lediga p-platser förutom någon familjeplats, det vill säga där två bilar står efter varandra och dessa är svåruthyrda. 

Läs mer!

 


 MARS 2015

reglage

 Våren är i antågande och vi är många som undrar vad som hände med vintern. För att kunna göra den sista injusteringen av termostaterna på elementen behövdes en längre sammanhållande kall period och den kom aldrig. Som det ser ut får finjusteringen vänta till kommande vinter.

Som alla vet har vi trots allt kunnat reglera värmen på elementen medden ”svarta ratten”. Det har dock varit ett trubbigt instrument och åtminstone hos mig har vi fått skruva på dem ganska ofta eftersom vädret varit mycket ojämnt. Några av oss har också fått lufta elementen ett par gånger. Läs mer.

 


DECEMBER  2014

 Se Nyårsaftonens fyrverkeri från Ekensberg här!!!

 

Hej alla i Stapelbädden 7

Vi kan efter nästan ett år äntligen  konstatera att ombyggnaden av det gamla Dagcentret nu är klart. Lägenheterna är färdigställda, buskar är planterade och till sommaren kommer även en grill att placeras ut i "kilen" mellan 206:an och 210:an.

Tack alla för ert tålamod, inte minst alla ni som som under året levt närmast bygget. I och med att allt är klart har föreningen också fått betalt av byggherren. Därmed har vi också kunnat amortera av den del av de lån vi i föreningen har gemensamt.

Styrelsen hälsar också en rad nya medlemmar välkomna till vår förening. Vi hoppas ni ska trivas här i Stapelbädden 7.

Ett nytt utförligt informationsblad har landat i era brevlådor som jag hoppas ni hinner läsa trots alla helger.

 

Yvonne Strömberg

ordförande

                                                                        

klocka

klocka

klocka

klocka

klocka

 

 

 


JULI  2014

Styrelsens tillgänglighet under sommaren

  Styrelsen har inget jourschema för  ledamöterna    under semesterperioden men vid akuta frågor går det  bra att kontakta  mig på telefon 073-714 08 58.  Alternativt är att mejla  till styrelsen@brfstapelbädden7.se 

 Ombyggnad av f.d. Dagcentret

 Arbetet med ombyggnationen fortskrider enligt plan  och åtta av de nya lägenheterna är redan sålda av  Titania. När de nya ägarna flyttat in kommer vi att  arrangera en träff för att hälsa dem välkomna till oss.

 

 Städning på gårdarna

Vi har haft två trädgårdsdagar under våren och tidig sommar. Det är glädjande att se att det är så många som engagerar sig. Men vi kan alltid bli fler. Du som inte deltagit tidigare – kom med nästa gång! Det är fantastiskt trevligt, jag lovar. Inte minst de tillfällen när vi grillar och snackar efter väl utfört atbete. Dessutom får vi ett trevlig område som ger ”cred” åt föreningen.

Grovsoprummet

Trots all information fortsätter några av oss att slarva med var avfall ska placeras, till exempel att lämna möbler med mera på golvet och med att inte vika ihop emballage.  Styrelsen kommer framöver att redovisa de extra kostnader som slarvet medför.

Det är du och jag som betalar, ingen annan. Att bo i en bostadsrättsförening betyder att kostnaderna delas av oss i föreningen och att de inte sprids ut på en anonym massa som vid kommunala  hyresrätter.

Jag lovar att vara rädd om din och min ekonomi. Gör du?

 

Byte av strypventiler 

Arbetet med att byta strypventilerna i våra element påbörjades den 8 juli som tidigare meddelats via anslag i portarna. För att ytterligare förtydliga när arbetet påbörjas i respektive huskropp kommer preliminära planer att anslås i varje port vartefter arbetet fortskrider.

Styrelsen vill åter påminna om att tillträde till lägenheten är viktig och att ytor kring elementen görs tillgänglig. Tyvärr kommer vi att tvingas debitera de extra kostnader som kan att uppstå om tillgänglighet till lägenhet inte är möjlig. Du som inte kommer att kunna  vara hemma när arbetet ska ske kan lämna nyckel. Har du frågor så hör av dig.

Varför vi byter ventiler?
Bytet sker för att få en jämnare fördelning av värmen till våra lägenheter. Som det nu är missgynnas de boende som ligger längst bort i distibutionskejan och det vill vi lösa. Dessutom är vår fastighet drygt trettio år gammal och därmed har viss förslitning uppstått. Läs mer.

Hyresgäst har sagt upp sig

Hyresgästen ProK9 (hunddagiset) i lokalen Gröndalsvägen194 har sagt upp kontraktet och flyttar om två månader. Styrelsen ska göra sitt bästa för att försöka hitta ny hyresgäst, alternativt arbeta för ändrat användningsområde av lokalen. Att omvandla lokalen till permanent boende kan dock möta hinder då lokalytan ligger under markplan. Styrelsen återkommer med information framöver.

 

Yvonne Strömberg

Ordförande

 


MAJ 2014

STÄMMAN  

Yvonne:  "Många stora och viktiga frågor väntar framöver"

 
Jag tackar för förtroendet att få hålla i klubban som ordförande i föreningen. Vi är en stor förening med många utmaningar framöver – övertagande av ansvaret för garaget, avtal ska ses över och lån som så småningom ska omförhandlas med mera. Jan-Åke, vår förre ordförande, kommer att stötta mig i uppdraget. Det tackar jag också för.

Jag har under många år arbetat med utveckling av organisationer och verksamhet inom den ideella sektorn. Den erfarenheten kan vara användbar i föreningen, tror jag. Nu arbetar jag sedan drygt ett år som kommunikatör/informatör inom Svenska kyrkan Hägersten. Jag har med andra ord nära till jobbet, vilket kan vara en fördel. Och att jag brinner för information och kommunikation hoppas jag att du kommer att märka. Några idéer inom det området har jag redan.

Till Ekensberg flyttade jag 1982 så jag tillhör gruppen ”gamlingar” i området. Många känner jag i föreningen, men inte alla. Min ambition är att försöka skapa en relation till alla ­såväl medlemmar som hyresgäster. Du är välkommen att höra av dig med ”stort och smått” före kl. 21.00 på kvällstid under vardagar. På helger är det mer flexibelt. 

Yvonne Strömberg/ordförande