Tänk efter före när du bygger om 

 

TA DIG INTE VATTEN ÖVER HUVUDET

våtrum

Att inte göra rätt från början när man ska bygga eller renovera våtrum kan bli en dyr affär eftersom risken för fukt- och mögelskador är stor.
Stiftelsen GVK, som ger ut branschregler för vattenskadesäkert byggande, skärper nu kraven för de företag som är GVK-auktoriserade att de både före och under själva våtrumsarbetet genomför kontroller av att arbetet överensstämmer med de krav som GVK-auktorisationen ställer.
För att förenkla kontrollarbetet, har GVK tagit fram en ny blankett för kontroll av förutsättningarna inför tätskiktsarbeten. Ska du genomföra ett ombyggnadsprojekt i ett våtutymme, se då alltid till att ta del av resultatet av förkontrollen. 
Tänk på: ska du bygga om i ditt badrum (eller kök, eller göra någon annan större förändring i din lägenhet, behöver du styrelsens medgivande).
Läs mer här.

 

VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ FÖRE DU SÄTTER IGÅNG

Innan du sätter igång med en större ombyggnad som berör rumsindelning, till exempel upptagning av dörr i vägg, eller rörsystem i kök eller badrum, måste du ha styrelsens tillstånd.
I vissa fall krävs även byggnadslov. Bostadsrättshavaren ansvarar då för att inhämta och bekosta sådant lov.
Glöm inte heller att åtgärder som du gör din lägenhet kan påverka grannarnas boendemiljö, till exempel orsaka ökad lyhördhet. Genomför också förändringsarbetet med så liten inverkan på grannarnas trivsel som möjligt.

 

Enligt Bostadsrättslagen 7 kap 9 §, så skall bostadsrättshavaren se till så att grannars boendemiljö inte försämras av
störningar.

Störande renoveringsarbeten som bilning, slipning, golvläggning, nedtagning av mellanväggar och kakel med mera får bara ske vardagar mellan kl. 9.00–17.00
Mindre störande arbeten som exempelvis upphängning av tavlor eller en hylla får ske vardagar mellan kl. 8.00–20.00 och helger mellan kl. 10.00–17.00

Förvarna dina grannar genom att sätta upp information om renoveringsarbetet på trapphusets anslagstavlor.
Här finns mer att läsa om vad du får och inte får göra i din bostad när du är medlem.
 

13 TIPS FÖR ATT FÖREBYGGA VATTENSKADOR

Som bostadsrättsinnehavare är det viktigt att man är uppmärksam och slår larm om man misstänker att det finns risk för en vattenskada. Alla som bor i en bostadsrätt kan själva göra enkla inspektioner och åtgärder som förhindrar att vattenskador uppstår. Här följer några enkla tips och råd.
 
Våtutrymmen
 • Kontrollera golvbrunnen så att klämringen som håller mattan på plats sitter fast ordentligt.
 • Rengör golvbrunnen regelbundet. En smutsig golvbrunn kan ge upphov till stopp som leder till översvämning.
 • Åtgärda droppande kranar.
 • Ta alltid bort vattensamlingar efter dusch och bad.
 • Kontrollera vägg- och golvbeklädnader, det får inte finnas öppna skarvar eller sprickor i dessa. Om sådana upptäcks bör en fackman kontaktas för åtgärd.
 • Täta skruvhål och rörgenomföringar på riktigt sätt.
 • Se till att ha en fungerande ventilation i våtutrymmet. Om kondens på speglar finns kvar fem till tio minuter efter bad och dusch kan detta vara ett tecken på bristfällig ventilation.
Kök
 • För att lättare upptäcka läckage bör man undvika att ha för mycket saker i diskbänkskåpet.
 • Risken är stor för läckage när det gäller diskmaskinen och dess anslutningar. Underlaget ska därför vara vattentätt och uppvikt i bakkanten, exempelvis ett diskmaskinsunderlägg. Det finns även underlägg för kyl och frys.
Vind- och källarutrymmen
 • Besiktiga vind- och källarutrymmen regelbundet så att missfärgningar eller läckage upptäcks i tid.
 • Placera lösöre i källarutrymmen på ett upphöjt underlag, exempelvis lastpallar.
 • Om missfärgningar upptäcks bör en fackman kontaktas.
 • Tänk även på att löpande kontrollera att ni har en fullgod försäkring ifall en skada skulle uppstå.