DITT ELLER FÖRENINGENS ANSVAR?


 

Som bostadsrättshavare får du inte utan styrelsens tillstånd göra ingrepp i bärande konstruktion, ändring i befintliga ledningar för avlopp, värme, vatten eller annan väsentlig förändring i lägenheten.

Styrelsen får dock inte vägra att ge tillstånd under förutsättning att inte åtgärden är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen.

En bostadsrättshavare kan naturligtvis felanmäla till fastighetsförvaltaren men får stå för kostnaden själv. Annan hantverkare kan anlitas bara arbetet utförs fackmannamässigt rätt.

Hur gränsdragningen mellan dig som medlem och föreningen ser ut hittar du här.

Läs också vad du får och inte får göra i din bostad. 

(OBS! Uppgifterna om ansvarsfördelning gäller bostadsrätter. För hyresrätter gäller andra bestämmelser.)


 

Ta reda på vilka regler som gäller innan du sätter igång.