Duschar att låna 

Föreningen har två stycken reservduschar för medlemmarna. Duscharna är avsedda för föreningens medlemmar och ska främst användas då det ordinarie badrummet är ur funktion, till exempel vid badrumsrenoveringar.

De två duscharna är placerade dels vid tvättstugan Ekensbergsvägen 21-23, dels tvättstugan Gröndalsvägen 200.

Mer info om vad som gäller vid nyttjandet av duscharna och lån av nycklar får du av styrelsen.


När ditt badrum renoveras finns möjlighet att låna dusch.