HUSOMBUD

Styrelsens ambition är att det i trappuppgång ska finnas ett husombud som utgör en kontakt mellan de boende och styrelsen samt förmedlar styrelsens beslut. I dagsläget finns inga husombud, men arbetet med att få fram dem pågår. (2017-01-04)

Huvudregeln är att husombudet ska rapportera problem till styrelsen som ansvarar för att ågärder vidtas. I
 ombudets arbete ska ingå att öka trivseln i trapphuset, fånga upp behov och idéer. Husombudet kan dessutom utföra enklare service såsom att byta trasiga lysrör och torka bort klotter.

 

Husombudets ska inte förväxlas med föreningens fastighetsskötare. Ombudet ska inte heller ha några åtaganden i lägenheterna. 

HUSOMBUD

Kommer förhoppningsvis inom kort.