TRÄDGÅRDSGRUPPEN

Våra gårdar är också våra gemensamma utrymmen. Låt därför till exempel inte barnens leksaker, cyklar med mera bli liggande. Låt inte heller husdjuren förorena i rabatter eller på lekplatser.
Gårdarna får användas för privata arrangemang. Det är viktigt att vi visar varandra hänsyn och inte stör. Informera gärna i förväg. Marschaller ska placeras så att de inte ger upphov till sotfläckar eller på annat sätt skadar fasader eller gårdsbeläggningar. 

Matning av fåglar är inte tillåten inom fastigheten på grund av att matrester riskerar att locka till sig råttor eller andra skadedjur.

TRÄDGÅRDSGRUPPEN
Sammankallande för trädgårdsgruppen är Britt Sundberg i 196:an. Hon kan nås per mejl: britt.sundberg52@gmail.com

 
186: vakant
188: Anki Engvall, Ninna Lindström, Gun Lindkvist

196: Britt Sundberg
198: Malin Nilsson
202: Boel Hansson, Mona Widström, Mari-Louise Sundquist
206: Hans From, Monica Idberg, Anders Idberg
210: Annika Schelin-Wiberg
212: Ann Grundström
  21: Vakant
  23: Tina Rådelius

 

   

 


Innergård. Utsikt från Ekensbergsvägen 23.