GARAGE OCH P-PLATSER 

GARAGET
Garaget på Gröndalsvägen 200 ägs och drivs av Brf Stapelbädden 7. Avgiften är för närvarande 750 kronor per månad för de som är boende i föreningen. För utomstående läggs moms på beloppet. (14-11-03)

I garaget finns omkring 200 p-platser.

Tillträde till garaget sker genom särskild nyckelbricka som erhålls genom föreningen. Förlorad nyckel anmäls och ersätts med en ny mot en mindre kostnad.

Under 2009 och 2010 genomgick garaget en omfattande renovering. Bland annat bilades dålig betong bort och ersattes med ny. Avloppsbrunnar förbättrades och flyttades, utrymmet målades och belysning byttes.

Parkeringsutrymmet är enbart avsett för bil/mc och garaget får inte användas för däckförvaring, uppställning av skåp eller annan förvaring. Det av yttersta vikt att ingen olja spills eller läcker ut på golven då detta förstör det tätskikt som lagts. Inget oljebyte får heller ske i garaget.

REGLER FÖR GARAGET: Ta del av dem här.

VID FEL I GARAGET:  070-672 70 58  

P-PLATSER UTOMHUS
Stapelbädden 7 disponerar ett antal parkeringsplatser som kan hyras. De är belägna vid Gröndalsvägen 212 och vid vår garageinfart, Gröndalsvägen 200. I första hand tilldelas p-platserna de boende i Brf Stapelbädden 7. Avgiften är för närvarande 400 kronor per månad. (09-01-01)

GÄSTPARKERING
Ett begränsat antal betalplatser finns vid Ekensbergsvägen 2123. Kostnad: 5 kronor/timme eller 40 kronor/dygn. (10-08-20)

 
 

 

 

Garaget, Gröndalsvägen 200.