NÄR GRÖNDAL GICK FRÅN MISÄR TILL FRAMTIDSSAMHÄLLE


Förvandlingen av Gröndal och Ekensberg från närmast misär till framtidssamhälle var ämnet när Urban Alvring samlade ett 30-tal boende i Varvseken. Urban är byggnadsingenjör, har bott ett tiotal år här på Varvet och är numera Gröndalshistoriker. Under rubriken ”Gröndal förr och nu” drog han utvecklingen i vår stadsdel under tre sekler och därtill diverse planer för framtiden. 
Det så kallade Vita huset, numera en av bostadsrättsföreningarna i vårt område, etablerades som värdshus på 1750-talet. Tillsammans med Fågelsången och Charlottendal är det gamla värdshuset här på udden en av Gröndals äldsta kvarvarande byggnader. 
På 1800-talet fanns här, liksom på Stora Essingen, en mängd sommarställen för förmögna stockholmare. I slutet av 1800-talet började industrier och mindre hantverk etableras. Till exemepel startades Ekensbergs varv 1870 och var i drift fram till 1971, med Vita huset som ritnings- och lönekontor.
På ”varvet” tillverkades fartyg förstås, men också Tranebergsbrons enorma brospann. Efter nedläggning av Ekensbergs varv tjänade vårt nuvarande bostadsområde som hemvist för flera småindustrier. Något som fortfarande minner om varvsepoken är Ekensbergs Båtsällskap som bildades 1924 av ett ”gäng gubbar på varvet”.
1913 införlivades det tidigare municipalsamhället Gröndal - som på den tiden hette Ekensberg - med Stockholms stad och under de första årtiondena på 1900-talet tog utvecklingen av Gröndal ordentlig fart.

Bilderna: Urban Alvring med rötter på Varvet samlade många åhörare när han berättade om vår stadsdel  

 

LÄS HELA REFERATET HÄR.