Informationsblad


2016

Informationsblad januari 2016 (termostatjustering)

Infomationsblad januari 2016 (graninsamling)

Informationsblad mars 2016 (påsknumret)

Informationsblad april 2016 (städdag 1)

Informationsblad juni 2016 (städdag 2)

Informationsblad juli 2016 (lägre räntor med mera)

Informationsblad augusti 2016 (städdagen 21 aug)

Informationsblad oktober 2016 (städdagen 16 okt)

Informationsblad december 2016 (julinfo)

Informationsblad december 2016 (glögginfo)


2015

Informationsblad januari 2015 (Granens öde)

Informationsblad mars 2015 (styrelseinformation)

Informationsblad mars 2015 (garageregler)

Informationsblad mars 2015 (extra stämma med mera)

Informationsblad april 2015 (städdagen i april)

Informationsblad juni 2015 (städdagen 14 juli)

Informationsblad juni 2015 (garagestädning)

Informationsblad juni 2015 (styrelseinformation)

Informationsblad juni 2015 (garagestädningen)

Informationsblad augusti 2015 (trädgårdsstädning 23 aug)

Informationsblad oktober 2015 (trädgårdsstädning 10 okt)

Informationsblad oktober 2015 (nyhetsbrev från styrelsen)

Informationsblad november 2015 (inbjudan glögginformation)

Informationsblad november 2015 (byte av värmeväxlare)

Informationsblad december 2015 (julinfo med glögginbjudan med mera)


2014

Informationsblad januari 2014 (hämtning granar)

Informationsblad januari 2014 (röktest)

Informationsblad februari 2014 (Titania)

Informationsblad februari 2014 (rensning)

Informationsblad städdagar 2014 (fyra datum)

Informationsblad maj 2014 (frågor till stämman)

Informationsblad juni 2014 (extra städdag)

Informationsblad juni 2014 (cykelförsäljning)

Informationsblad juli 2014 (sommarbrev)

Informationsblad juni 2014 (termostatbyte radiatorer)

Informationsblad augusti 2014 (städdag och tvättstugerenovering)

Informationsblad augusti 2014 (skräpigt)

Informationsblad september 2014 (inkoppling av elementen)

Informationsblad oktober 2014 (värme, städning medmera)

Informationsblad oktober 2014 (tvättstugan 202 öppnas igen)

Informationsblad november 2014 (info om tvättstugan)

Informationsblad november 2014 (inbjudan till glögginfo)

Informationsblad december 2014 (nya medlemmar, nya stadgar mm)


2013

Informationsblad januari 2013 (julgranarnas hädanfärd)

Kallelse till föreningsstämma 2013

Informationsblad april 2013 (vårstädning)

Informationsblad juni 2013 (sommarklippet)

Informationsblad augusti 2013 (ogräsrensning)

Informationsblad oktober 2013 (höststädning)

Informationsblad december 2013 (glögginfo)

Informationsblad december 2013 (avier)

Informationsblad december 2013 (bredband)


2012

Informationsblad januari 2012 (julgranarnas vidare öde)

Informationsblad januari 2012 (värmejusteringen)

Informationsblad februari 2012 (Nr 1)

Informationsblad februari 2012 (kallelse till infomöte om Dagcentret)

Informationsblad mars 2012 (grovsoprummets skick)

Informationsblad april 2012 (viktigt om borättsförsäkring)

Kallelse till föreningsstämma 2012

Informationsblad maj 2012 (vårstädning)

Informationsblad juni 2012 (ogräsdag)

Informationsblad juni 2012 (Dagcentret)

Informationsblad augusti 2012 (ogräsdag nr 2)

Informationsblad oktober 2012 (höststädning)

Informationsblad oktober 2012 (Nr 2)

Informationsblad november 2012 (kallelse till extra stämma om Dagcentret)

Informationsblad november 2012 (avgiftshöjning)

Informationsblad december 2012 (Nr 3)


2011

Informationsblad januari 2011 (Inbjudan till frågestund med OpenNet)

Informationsblad januari 2011 (Fiberstarten försenad)

Informationsblad  februari 2011 (valberedningens upprop om nomineringar)

Informationsblad  mars 2011 (om fiberproblem som nu är lösta)

Kallelse till föreningsstämma 2011

Informationsblad april 2011 (Nr 1)

Informationsblad maj 2011 (snabbguide fiberinstallationen)

Informationsblad maj 2011 (Vårstädningen)

Informationsblad september 2011 (Nr 2)

Informationsblad oktober 2011 (höststädningen)

Informationsblad december 2012 (enkät förändringar i bostaden)


2010 

Informationsblad mars 2010 (Nomineringar till årsmötet 2010)

Informationsblad mars 2010 (Du har fått styrelsens medgivande för ombyggnad)

Informationsblad mars 2010 (kallelse till extra föreningsstämma om upprustning garaget)

Informationsblad mars 2010 (Nr 1)

Informationsblad mars 2010 (ventilationskontroll våren 2010)

Kallelse till föreningsstämma 2010

Informationsblad april 2010 (vårstädningen)

Informationsblad 20 april 2010 (bredbandsinstallation)

Informationsblad 18 maj 2010 (Stockholm Parkering AB om garagereparation)

Informationsblad 13 juni 2010 (sommarstädningen)

Informationsblad juni 2010 (säkerhetsdörrar och priser)

Informationsblad juni 2010 (Nr 2)

Informationsblad september 2010 (Nr 3)

Informationsblad oktober 2010 (höststädningen)

Informationsblad november 2010 (uppföljning OVK)

Informationsblad december 2010 (glöggfest)

Informationsblad december 2010 (fiberanslutning lång version)

Informationsblad december 2010 (fiberabslutning kort version)

Informationsblad december 2010 (Nr 4)


2009

Informationsblad januari 2009 (aktivitetsplan första halvåret) 

Informationsblad februari 2009 (låsbyte)

Informationsblad februari 2009 (låsbyte - frågor och svar)

Informationsblad februari 2009 (kallelse föreningstämma)

Informationsblad februari 2009 (tidplan för låsbytet) 

Informationsblad 6 mars 2009 (stamspolning)

Informationsblad april (vårstädningen)

Informationsblad maj 2009 (Nr 1)

Informationsblad 6 juni (om balkonginglasningarna)

Informationsblad juni (inbjudan 1-årsfirande)

Information 26 juni (garagets ommålning)

Informationsblad juni 2009 (ansvarsfördelning bostadsrättsförening och bostadsrättsinnehavare)

Informationsblad juli 2009 (balkonginglasningarna)

Informationsblad 12 augusti (garagets ommålning, ny info)

Informationsblad 3 sepember (kontroll av varmvattenflödet i kranarna)

Informationsblad september 2009 (grovsoprummet nya rutiner)

Informationsblad oktober 2009 (Nr 2)

Informationsblad oktober 2009 (höststädningen)

Informationsblad december 2009 (så kastar du julgranen)


2008

Informationsblad 16 januari 2008 (mötesprotokoll)

Informationsblad 23 januari 2008 (korrigering kalkyl)

Informationsblad 3 februari 2008 (enkätresultat)

Informationsblad 25 mars 2008 (kallelse köpstämma)

Informationsblad 2 april 2008 (kallelse till köpstämma, dagordning)

Informationsblad 9 april 2008 (köpstämma, protokoll) 

Informationsblad 8 maj 2008 (inbjudan till info-möte)

Informationsblad 26 maj 2008 (inbjudan öppet hus med banken)

Informationsblad juni 2008 (snabbinfo 1)

Informationsblad juni 2008 (snabbinfo 2)

Informationsblad 18 augusti 2008  (inbjudan till föreningsmöte)

Informationsblad september 2008 (snabbinfo 1)

Informationsblad september 2008 (snabbinfo 2)

Informationseptember 2008sblad (höststädningen)

Informationsblad oktober 2008 (snabbinfo 1)

Informationsblad oktober 2008 (snabbinfo 2)

Informationsblad december 2008 (kallelse Garagegruppen)

Informationsblad december 2008 (julbrev första halvåret som brf-förening) 2007


2007

Informationsblad 1 februari 2007 (info om ombildningsläget)

Informationsblad 23 april 2007 (info om ombildningsläget)

Informationsblad 21 oktober 2007 (info om ombildningsläget)

Informationsblad 12 november 2007 (info om ombildningsläget)

Informationsblad 4 december 2007 (info om ombildningsläget) 

Informationsblad 21 december 2007 (kallelse till info-möte)