I KORTHET      

 Besökare: [counter]

 

"BÄTTRE STADSDEL" GER DIG SENASTE NYTT OM GRÖNDAL
2016-08-22
spårvagna
Nya affärer, nya bostäder, nya byggprojekt.  Vår närmaste omgivning ändras hela tiden.
Här är en länk till "Bättre stadsdel"en nyhetssida på nätet där du kan uppdatera dig om vad som är på gång i vår stadsdel.

 
2 VIKTIGA TELEFONNUMMER
2016-05-15
Garaget
Vid garagefel och andra frågor som rör garaget: 
070-672 70 58  
Portarna
Vid portfel:
072-715 39 44 

 

BYTA BALKONGRÄCKE?
2016-05-14
 
 
Det finns nu möjlighet att bli av med det grova balkongräcke (överliggaren) som i årtionden irriterat alla som vill sitta på balkongen och ha utsikt över omgivningarna.
Den typ av tunnare balkongräcke i aluminium som finns på föreningens nya balkonger (lägenheterna som tidigare var dagcenter) kan monteras också på gamla balkonger.
Beställning kan göras hos vår förvaltare NBF Service med kontor i Varvseken. Kostnad cirka 5 000 kronor

 

FÅ DINA HYRESAVIER VIA E-POST

2016-05-14
Om du inte redan gjort det, ta chansen och gör ett slag för miljön i det lilla. Du har möjlighet att spara in på pappershanteringen genom att få dina hyresaviser via e-post. Mejla bara din e-postadress till info@delagott.se så kommer avierna i din dator. Mer information finns sedan på avierna.

 

GÄSTLÄGENHET ATT HYRA

2016-02-22
För nytillkomna i föreningen kan vara intressant att veta att det finns möjlighet att hyra en liten lägenhet för den som får gäster och har ont om plats i den egna lägenheten. Gästlägenhetens adress är Gröndalsvägen 161och ägs av vår grannförening Ekensbergs udde. 
Det är en etta med allrum, sovkabin, pentry samt toa och dusch. Gästlägenheten har fyra sovplatser. Kostnaden är 400 kr per natt. Den kan bokas 2 veckor i förväg och hyras max 3 dagar åt gången. En mer utförlig beskrivning och webbformulär för bokning hittar du på www.ekensberg.org.
 
(Klicka på bilden så blir den större och du ser rummen bättre.)

BRF STAPELBÄDDEN 7

"VARVET" - EN PÄRLA VID INLOPPET TILL MÄLAREN. 

2016-01-08
Ekensbergs varv är beläget i Gröndal, på en udde i Mälaren. Ett tidigare varvs- och industriområde bebyggdes med bostäder i början av 80-talet. Stapelbädden 7 är en av sex bostadsrättsföreningar med tillsammans över 400 lägenheter. 
 
Du når Ekensbergs varv med buss 133 från Liljeholmen. Med bil kör du västerut till Gröndalsvägens slut.
 
I området finns förskola, fritids och Ekensbergsskolan med åk 1-5.  På 10-15 min promenadavstånd hittar du högstadieskolorna Blommensbergsskolan och Gröndalsskolan. Ytterligare en skola är planerad att byggas vid näraliggande sjön Trekanten.
 
Ekensbergs varv har en livsmedelsbutik och en pizzeria. På en kvarts gångavstånd har du livsmedelsbutiker, restauranger, cafeer med mera i Gröndals centrum. 
 
Till Liljeholmens centrum med ett 90-tal butiker, restauranger och samhällsservice tar du buss 133 på 7-8 min. Eller promenerar 20 minuter utmed bl a sjön Trekanten.
 
nobel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I Vintervikens friluftsområde som gränsar till Ekensbergs varv hittar du matcaféer, kolonilotter, odlarskola, badplatser och fest/konferenslokaler.
 
På några hundra meters avstånd finns en nybyggd bollhall, en fotbollsplan med åretrunt ”gräs”, småbåtshamn och motionsslinga. 
 
Den för områdets alla boende gemensamma föreningen Varvseken hyr ut samlingslokal för upp till 70 personer, ordnar sommarfest och diverse trivselaktiviteter samt håller ordning på vår badplats med brygga och grill. 
 

småbåtar

 

Småbåtshamnen i Mörtviken  med ett hundratal båtplatser sommar och för vinteruppläggning är hemvist för Ekensbergs båtsällskap där många här ”på varvet” har sina båtar. 

Ekensberg är kanske mest känt för varvet som låg här mellan 1893 och 1971. På 1930-talet tillverkade varvet bland annat stora järnkonstruktioner till Västerbron och Tranebergsbron. 
 
Utmed strandpromenaden som omgärdar Ekensbergs varv finns ”Ångbåtsbryggan” med båtar som trafikerar bland annat Drottningholm och Stadshuset. Strandpromenaden utmynnar i en milslång motions- och promenadslinga utmed Mälarstränderna västerut.
 

Men Ekensberg har faktiskt anor som går längre tillbaka än så.

Ekensbergs äldsta bevarade byggnad är den gamla k-märkta ”vita huset”, värdshusbyggnaden på Gröndalsvägen 184. Byggnaden är från 1730-talet och är skådeplatsen i Fredmans Epistel Nr 48 (Solen Glimmar) av ingen mindre än Carl Michael Bellman. 
 
Som du förstår är Ekensbergs varv en pärla i fantastiskt vackra omgivningar.
Välkommen!
 

FELANMÄLAN GÖR DU ENKLAST HIT
2014-01-31
Läcka
 
NBF Service
Felanmälan dygnet runt:
072-709 9987 (08.00-17.00) 
072-715 3944 (jourtid)
Epost: nbfservice@gmail.com

 

NBF ANSVARAR FÖR FASTIGHETSSERVICEN
NBF Service är ansvarig för föreningens fastighetsservice. Servicen omfattar sex (6) timmar per vecka och inbegriper rondering och skötsel av fastigheterna, översyn av fastighetens allmänna tekniska status, mottagning av felanmälan samt åtgärd av anmälda fel.
 NBF Service åtar sig även att föreslå nödvändiga underhållsarbeten och att ombesörja föreliggande reparationsarbeten. 
Beställning av arbeten utöver vad som regleras i detta avtal kan göras av enskilda medlemmar och hyresgäster. Dessa arbeten direktfaktureras den enskilde lägenhetsinnehavaren.
 Uppdaterad 2 oktober 2014  

 


KÖ-LISTOR TILL P-PLATSER OCH FÖRRÅD

2014-01-08
 

P

 
Idag har föreningen inga lediga platser till varken utomhusparkering eller förråd.
Föreningen avser att upprätta en kölista.
förrådFör att ställa sig i kö, går det bra att lämna en intresseanmälan, antingen till vårt kansli i Varvseken eller i brevlådan utanför, Gröndalsvägen 190.
 

 

 


                 Välkommen till
  Bostadsrättsföreningen
        Stapelbädden 7

                 Mejl: styrelsen@brfstapelbädden7.se

         Kansli: Gröndalsvägen 190, 117 69 Stockholm 

 


MÖTE PLANERAS OM DEN ALLT INTENSIVARE
TRAFIKEN PÅ GRÖNDALSVÄGEN
Till och från Ekensbergs varv leder en enda väg, Gröndalsvägen. Det gör trafikplaneringen särskilt känslig och nu förbereder Varvets Intresseförening ett allmänt möte i Varvseken där frågor kan tas upp om planeringen för trafik i vårt närområde.
Nyligen har det ställts ut en detaljplan om att bygga 80 studentlägenheter utmed Gröndalsvägen, vid infarten till vårt område.
De nybyggda fastigheterna vid Lövholmsvägen/Trekanten - som ansluter till Gröndalsvägen -  är snart färdigställda.
Och om drygt ett år kommer boende i ytterligare 400 lägenheter på Gröndals Strand trafikera Gröndalsvägen. Utvecklingen är en fortsättning på den kraftiga expansion som har pågått i Gröndal och utmed vägen sedan början av 80-talet. (För inte tala om hur det var ännu längre tillbaka, se bilden).

Det kommande trafikmötet i Varvseken planeras i samarbete med representanter för andra boende i Gröndal. Frågor som kan tas upp är exempelvis:
- hur ser trafikplanerare på säkerhetsfrågor när så många är beroende av en enda väg - Gröndalsvägen?
- hur den kraftigt ökande befolkningen påverkar kollektivtrafiken (turtätheten på 133:an har dragits ner jämfört med hur den var när antalet Gröndalsbor var färre än idag).
- vilka planer finns för området omedelbart söder om Mörtviken, bl a det område som sedan årtionden tillbaka disponeras av båtklubben?
- hur det går med bevarande och planering av parkmark när diverse byggprojekt planeras (t ex de omdiskuterade planerna på en stor skola vid Trekanten).
- hur ser planeringen ut för ytorna under Gröndalsbron - blir det parkeringshus? Och hur ska parkeringsfrågorna lösas i övrigt?
- är det tänkbart med ytterligare en station på Tvärbanan, ovanför Bryggvägen och nya Gröndal strand?
Förutom frågor som rör trafik kan det komma att handla om behov i ett Gröndal som till storlek är att jämföra med en svensk småstad.  Mötet ska förhoppningsvis kunna hållas i november och vara öppet för alla som bor här på Varvet.

 

FORTSATT TRÅNGT PÅ BUSS 133 NÄSTA ÅR

Någon ökad turtäthet på 133:an blir det inte 2017. I det förslag till beslut som tas i landstingets trafiknämnd om drygt en vecka lämnas vår busslinje oförändrad  Inte heller trafiken på T-banans röda linje förändras. Det kommer först när röda linjen genomgått en upprustning.
På Tvärbanan ska det vara möjligt att åka hela vägen från Sickla till Solna, utan byte av vagn, från nästa höst. Under större delen av 2017 kommer dock trafiken på Tvärbanan att ligga nere på grund av signalbyten.  

FÖRENINGEN GREPPADE ÅRETS SISTA STÄDDAG

Ett 30-tal tappra medlemmar tog ivrigt tag i kvastar, spadar, krattor och skottkärror för att städa gårdarna inför vintern. Bord och soffor, parasoller, grillar och annat skulle till vinterförvaringen. Vädret var dock aningen kylslaget och gav därmed en föraning om vad som väntar. Men ett förhållandevis hårt arbete och därtill en grillad varmkorv med dryck som avslutning höll såväl värme som humör uppe. 

  

Stark duo: Margit och Mona i 202:an

   

 På hugget 1: Per i 212:an                  På hugget 2: Ulrica i 186:an  

  

Grillmästare: Wojciech i 212:an        Mr X: Stefan i 206:an

 

  FLER BILDER FINNS HÄR!                                                 

 

 


  
Och så här var det var under vårstädningen                                                       

SKA ENTREPRENÖR ANLITAS FÖR SKÖTSEL AV GÅRDARNA?
 
Arbetet med våra gårdar är krävande. Det är mycket som behöver göras utöver de jobb som utförs under städdagarna. Nu får styrelsen ta ställning på nytt till hur gårdarna ska skötas.
Trädgårdsgruppen som leds av Monica Idberg har förnyat gruppens önskemål om att arbetet med föreningens gårdar åtminstone delvis läggs ut på entreprenad.  
Trädgårdsgruppen har tidigare presenterat ett förslag till styrelsen om att vi boende själva skulle sköta våra innergårdar, dvs områdena innanför murarna. I övrigt skulle arbetet med trädgårdarna läggas ut på entreprenad. Från mitten av juni till mitten av augusti skulle entreprenaden inkludera vattning och skötsel av växtlighet också på innegårdarna.  
Trädgårdsgruppen förordar fortsatt att att vi behåller våra städdagar, som innebär att hantera trädgårdsmöbler, kratta och klippa gräs, tvätta fönster i entréer, plocka skräp med mera.
Dessa städningar skulle då ge fortsatt trevligt mingel med korvgrillning och därmed fortsatt vara positivt för sammanhållningen i föreningen.  
Något utlägg på entreprenör i enlighet med förslaget blev det inte förra gången förslaget väcktes, förutom att trädgårdarna togs omhand under 7 veckor i juni-augusti och våra trädgårdsmöbler renoverades. Styrelsen tilldelade också trädgårdsgruppen 5 000 kronor per huskropp, att disponera för växter med mera. 

NU LAGAS DÖRRARNA TILL DE TIDIGARE LÄGENHETSDAGHEMMEN 
Under sommaren monterades en del av den gula tegelmuren vid Gröndalsvägen 186 ner. Orsaken var att föreningen saknar tegel till att laga igensatta dörrar till tidigare så kallade lägenhetsdaghem. I dag går det inte att få tag i motsvarande gula tegelnyans och kvalitet som fasaderna har. 
Arbetet med att förbättra skadat tegel och mura igen tidigare dörrar till daghem har satts igång under hösten. Den tidigare stängningen av daghemsdörrar gjordes av Stockholmshem. Då användes spånskivor, vilka nu ruttnat. 
Det finns även ett antal uteplatser där teglet skadats som ska förbättras.                                                                                                                                                                                    

PORTOMBUD SÖKES...
Föreningens styrelse försöker se till så det finns portombud i alla portar. Sedan en tid tillbaka görs ansträngningar att förnya listan över portombud eftersom folk flyttar ut och andra flyttar in. 
 
Du som är intresserad av att vara portombud hör av dig till Anna-Karin Heller på Gv 210 B, 1 tr. Att vara portombud innebär att vara en kontaktlänk i alla möjliga frågor mellan boende och styrelse/förvaltare. Det kan handla om alltifrån snöröjning till ordningsfrågor, trapphusens skick eller idéer i största allmänhet om förbättringar av vår boendemiljö. 
 

STOCKHOLM STAD LETAR HYRESRUM
 
Från och med i dag, den 17 oktober, inleder Stockholm stad en kampanj för att kunna anvisa nyanlända rum i stockholmares bostäder. Stockholm stad står som hyresgäst och betalar 4 000 kr/mån till den som hyr ut rum till en nyanländ.
Stan står också som garant och ska stötta uthyraren med mobila stödpersoner.
Totalt handlar det om att ge tak över huvudet åt 5 460 människor som Stockholm tar emot nästa år.
Mer info på www.stockholm.se.

 

VARVETS NYA SKOLA INNEBÄR STOR PÅVERKAN 
- KLART FÖRST OM 3-5 ÅR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
För ett par veckor sedan riktade utbildningsförvaltningen i Stockholm Stad beställning av ett omfattande skolbygge här i Ekensberg till SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB. 
 
SISAB:s planering är av förklarliga skäl ännu i sin linda, men det handlar om en ny skolbyggnad som ersättning för ”Rosa dagiset” (Gräsanden) och renovering av Ekensbergsskolans ventilation.
 
Det kan dröja 3-5 år till nya och renoverade skollokaler är färdiga att tas i bruk, enligt Annette Andersson på SISAB. Hon träffade under fredagen 14 okt representanter för Ekensbergsskolans ledning, facket, Varvets Intresseförening och ett par av bostadsrättsföreningarna i området för en första information om läget. Någon tidplan, ritningar eller detaljplanering finns ännu inte, men det kan bli fråga om byggstart till höstterminen 2017. 
 
Ekensbergsskolan är tänkt att evakueras i två steg, där antalet elever halveras under det att ombyggnad av ventilationen pågår i ena halvan av byggnaden. 
 
För att evakueringen av elever ska fungera krävs ersättningslokaler. Detsamma gäller eleverna i ”Rosa dagiset” när den byggnaden rivs och en ny skola byggs.
 
Var den nya skolbyggnaden ska placeras är inte klart. Den kan komma att byggas på nuvarande plats - eller byggas på den nuvarande fotbollsplanen. I det senare fallet skulle elevernas fotbollsplan och skolgård flyttas till den plats där ”Rosa dagiset” nu är beläget.
 
En viktig fråga i sammanhanget är förstås evakueringen av elever och hur provisoriska lokaler - en eller flera paviljonger - ska ordnas under byggtiden. En lösning kan möjligen vara att ta i anspråk grönområdet vid och intill grillplatsen, dvs mellan fotbollsplanen och sjön.  
 
Det är en omfattande process som nu inleds. Här ska byggplaneras, informeras, sökas bygglov, ordnas samråd, planeras evakuering av elever, ordnas provisoriska skollokaler, trafikplaneras, ges plats åt byggbaracker mm. Bara att få tag i paviljonger till eleverna under byggtiden kan vara knepigt  eftersom en mängd byggprojekt pågår samtidigt runt om i stan. F n huserar 4 500 elever runtom i stan i paviljonger på grund av bl a pågående ombyggnader och ökat elevantal.
 
Ytterligare en sak att beakta i processen blir förstås att man bygger mitt i ett bostadsområde. Här kan uppstå gnissel där berörda överklagar planer för såväl provisoriska paviljonger som nybyggnader. Klart är iallafall att det inte är tillåtet att bygga på höjden, nybygget får alltså inte byggas i mer än ett våningsplan. Hela projektet är som sagt ännu högst lösliga. Mer information kommer vartefter, sannolikt kan det också bli fråga om informationsmöten för såväl föräldrar och elever som boende i hela området.         

NYTT PRISREKORD PÅ VARVET
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
När en lägenhet i ”Vita huset” nyligen såldes noterades enligt mäklaren Notar nytt prisrekord på Varvet. En 4:a på 79 kvm såldes för 5 950 000 kr eller 75 316 kr per kvadratmeter, dvs nätt-opp innerstadspris.
Vita huset med anor från 1700-talet har varit värdshus, med Bellman som påstådd besökare. Här vilade sig kuskarna när deras vagnar lastades med med tegel på det intilliggande tegelbruket. Småningom blev Vita huset varvskontor, samlings- och festlokal mm och till sist ombyggt för bostäder.               

FÖLJ VM-KVALET I VARVSEKEN
 
VM-kvalet i fotboll som inleds på fredag 7 oktober kommer att visas på storbild i Varvseken. I baren serveras varmkorv och öl. Välkomna till spännande matcher, hälsar Varvets Intresseförening.
 
 
HÅLLTIDER:
I första matchen den 7 okt möter Sverige Luxemburg. (Spelad: Resultat 1-0. Se målet, Aftonbladet).
Måndag den 10 okt spelar Sverige mot Bulgarien. (Spelad: Resultat 3 - 0.) Se målen, Aftonbladet
* Den 13 nov är det dags för Sverige att ta sig an Frankrike.

Start i Varvseken kl. 20.30! (Gäller samtliga tre matcher.)


82 000 BESÖK PÅ HEMSIDAN
För ett par månader sedan passerade antalet besök på föreningens hemsida fantastiska 80 000. Nu är en ny rekordnivå på gång, 82 000 räknat sedan sedan för 8 år sedan. 
Den snabba ökningen av antalet besök speglar boendes intresse för information om boendemiljön och föreningens verksamhet. Vår hemsida innehåller ju sådant som kan intressera hela området. Och inte minst besöks förstås vår hemsida av bostadssökande och mäklare som länkar till www.brfstapelbädden7.se i samband med bostadsannonser.